Istanbul Yorkshire Canary Club

02 - 03 Kasım 2019 İstanbul Yorkshire Kanarya Klüp Yarışmamıza Katılan Tüm üyelerimize Teşekkür Ederiz.
 • IYCC 2019 Yarışma Programımız Tamamlanmıştır,

  Tüm Katılımcı ve misafirlerimize teşekkür ederiz...

  Detay...

  OLAĞAN GENEL KURUL YAPMA KARARI

  30.07.2020 tarihinde Hakan Yaşgül Başkanlığında yönetim kurulumuz toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

  1- Daha önce alınan kararda Olağan Genel Kurulun 21.03.2020 günü saat 12:30 da İstanbul Bahçelievler Çoban çeşme Mah. Mithat paşa Cad. No:24 K:3 adresinde aşağıdaki gündem maddelerine göre olağan genel kurul toplantısının yapılmasına, çoğunluğun sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 04.04.2020 tarihinde aynı yer ve aynı saatte yapılmasına oy birliği ile karar verilmişti fakat, 17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2. maddesinin (ç) bendinde "4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder" hükmüne yer verilmiştir.

       Söz konusu hükümden de anlaşılacağı üzere, İçişleri Bakanlığınca yeni bir uzatma duyurusu yapılmadığı takdirde, derneklerin mücbir sebep (COVID-19 salgını) dolayısıyla İçişleri Bakanlığı emri ile ertelemiş oldukları genel kurul toplantılarını, ertelemenin sona ereceği 31.07.2020 tarihinden itibaren 30 gün içinde (01.08.2020-30.08.2020 tarihleri arasında) yapmaları gerekmektedir. Hükmü nedeni ile genel kurulumuzun ertelenmişti.

  2- 1. Maddedeki açıklanan sebep ile ertelenen genel kurulumuzun, 15.08.2020 günü saat 12:30 da İstanbul Bahçelievler Çoban çeşme Mah. Mithatpaşa Cad. No:24 K:3 adresinde aşağıdaki gündem maddelerine göre Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına, çoğunluğun sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 30.08.2020 tarihinde aynı yer ve aynı saatte yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Tüm üyelerimize duyurulur,

  3- Olağan Genel kurul gündem, 

  G  Ü  N  D  E  M  :

  1) Yoklama,

  2) Açılış ve Başkanlık Divanı’nın teşekkülü ile  Olağan  Mali Genel Kurul Toplantısı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

  3) ATATÜRK, Şehitler ve üyelerimizden ebediyete intikal edenler için  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

  4) Yönetim Kurulu’nun 2017/2018/2019  Yılına ait Faaliyet ve Mali Raporlarının sunumu ve müzakeresi,

  5) Denetleme Kurulu Raporlarının sunumu,

  6) Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı ibrası,

  7) Yeni yönetim ve Denetim kurullarının seçilmesi.

  8) Dernek Tüzüğündeki Derneğin gelir kaynakları madde 12 üye aidatlarının 50.-TL’den 100.- TL ye arttırılması için Genel Kurulun görüşüne sunulması müzakere edilip karara bağlanması.

  9) Federasyon toplantılarında derneğin temsil için delegelerin seçilmesi.

  10) 2017 /2018/2019 Yılı Muhammen Bütçesinin görüşülmesi, kabulü ve fasıllar arasında Yönetim Kurulu’na aktarma yetkisi verilmesi,

  11) Dilekler ve Kapanış.

   

  Hakan YAŞGÜL, Recai KARAKAZANCI, Erkan AKALINAhmet KESEBİR, Ö. Erhan SOFUOĞLU, Ergün YAĞIZOĞLUHayrettin BÜYÜKKAYA

  © 2010 - 2021 IYCC Tüm Hakları Saklıdır...
  Ilke Media web tasarım ve internet hizmetleri
  Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.Detay... Kabul Et
  IYCC 2020 OLAĞAN GENEL KURULU KARARLARI SİTEMİZE EKLENMİŞTİR.
  IYCC 2020 OLAĞAN GENEL KURULU KARARLARI SİTEMİZE EKLENMİŞTİR.